Bahne Lemon Storage Jar
Bahne

Bahne Lemon Storage Jar

£18.00

Mediterranean inspired Lemon Storage Jar from Danish Design house Bahne

Lemon & H13,5 L10 W9,5